Skip to main content

AKOS – odziv VZMD na nekorektno izjavo namestnika direktorice, mag. Marka Poharja, v oddaji TV Slovenija ter poziv k odgovornemu udejanjanju poslanstva regulatorjev

24. novembra 2022

akos24112022

V oddaji KODA na TV Slovenija 2 so bili sinoči predstavljeni postopki, ki jih je VZMD sprožil vsled kolektivne zaščite naročnikov telekomunikacijskih operaterjev – VIDEO: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174916258?s=tv. V oddaji si je vodja pravne službe in namestnik direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS), mag. Mark Pohar, privoščil izjavo, v kateri – praktično identično z odzivi telekomunikacijskih operaterjev – nepravilno razlaga pravne podlage in pravila glede enostranskega dvigovanja cen storitev, kot so določeni v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Strokovni sodelavci VZMD izpostavljajo, da za račun prikrajšanih naročnikov zahtevajo povračila za obdobje zadnjih 5 let. V tem času je bil v veljavi ZEKom-1, a tudi novi ZEKom-2 ni prinesel kakšnih sprememb v ureditvi, glede spremembe pogodbenih pogojev, ki bi posegala v pravice naročnikov. Tako tudi po novi ureditvi operaterji nimajo pravice do enostranskega dviga cen, če je to v nasprotju z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)!

Tako je mag. Pohar v svoji izjavi popolnoma zanemaril oz. bržčas zavestno obšel ključne pravne argumente, ki jih je VZMD izčrpno predstavil skupaj z odvetnki in strokovnimi sodelavci na novinarski konferenci (VIDEO: https://youtu.be/itxmtIdHpK8), jih obrazložil v izvensodnih pozivih operaterjem, vse pa posredoval javnosti in pristojnim institucijam ter objavil na svoji spletni strani www.kolektivno-varstvo.si. Bistveno je namreč razumevanje dejstva, da ZEKom-1 vsebuje splošna pravila za vse naročnike, a ne razveljavlja specifičnih pravil za posebne skupine naročnikov po drugih zakonih in torej ne zmanjšuje pravic naročnikov, ki so potrošniki in ki jih kot taki uživajo po določbah ZVPot. Slednje izhaja tako iz evropske direktive, ki je bila podlaga za sprejem ZEKom1, kot tudi iz prakse Vrhovnega sodišča RS (vse je bilo podrobno predstavljeno v pozivih operaterjem). Vsi operaterji so določbe ZVPot zanemarili in si samovoljno vzpostavili pravico do arbitrarnega enostranskega spreminjanja cen, brez vsakršnih vnaprej določenih razlogov in metode spreminjanja. Te pravice po drugi strani niso priznali naročnikom: noben naročnik namreč ni imel možnosti, da operaterja obvesti o tem, da po izteku 30-dnevnega roka velja nižja cena, kakršno je določil naročnik, razen če operater v tem roku od pogodbe odstopi. Tovrstni neuravnoteženi pogodbeni pogoji veljajo za nepoštene – tako v smislu ZVPot in Direktive 93/13/EGS, kot tudi na podlagi prakse Sodišča EU.ZEkom-1 med drugim določa, da je cilj AKOS podpora interesom državljanov(!), zlasti s tem, da poskrbi za visoko raven varstva potrošnikov pri njihovem poslovanju z dobavitelji. Nastop in izvajanja namestnika direktorice AKOS, mag. Marka Poharja, pa so zgolj še potrditev globine pereče problematike, da nekateri državni organi oz. regulatorji in njihovi posamezni predstavniki še zdaleč ne opravljajo ustrezno svojih – z zakonom določenih in javnimi sredstvi financiranih – nalog in odgovornosti, zato je nujna civilno-družbena pobuda, tudi s strani organizacij kot je VZMD.  Več kot upravičeno je namreč pričakovanje, da se predstavniki AKOS najmanj seznanijo z vsemi dejstvi, ki jih izpostavljajo naročniki oz. zastopniki njihovih interesov. Na razočaranje vseh prikrajšanih naročnikov pa so očitno naleteli na popolno nerazumevanje oz. sprenevedanje organa, ki naj bi jih ščitil, čemur so namenjena tudi znatna sredstva. Ob takšnem mnenju AKOS se je eden izmed operaterjev že odločil, za vnovičen dvig cen z naslednjim letom.Pavšalne izjave posameznikov, ki so doslej zanemarjali svoje poslanstvo in ki ne dajejo nobenih vsebinskih odgovorov na zelo konkretne pravne argumente, ki jih je predstavil VZMD, so nesprejemljive in mečejo izrazito slabo luč tako na AKOS, kot regulatorje in njihov strokovni kader nasploh, saj žal nikakor ne gre za osamljen primer. V izogib vsakršnemu dvomu, prikrajšane naročnike iz VZMD obveščajo, da stališče AKOS nima neposrednega vpliva na kolektivne postopke, ki so v teku zoper operaterje. Sodišče pri odločanju namreč ni vezano na mnenje AKOS, ampak mora odločati skladno z zakoni, slovensko sodno prakso in prakso Sodišča EU. Ne glede na navedeno pa je dolžnost strokovnih sodelavcev VZMD, da – kot državljani in uveljavljena civilno-družbena institucija – izpostavijo neustrezno ali nekompetentno delovanje poklicanih državnih institucij, vse z namenom vzpostavljanja (potrošnikom) bolj prijazne družbe.

V zadnjem tednu dni se je na VZMD obrnilo izjemno veliko število naročnikov pri navedenih operaterjih, zato iz VZMD ponovno sporočajo, da lahko zainteresirani vse potrebne informacije prejmejo na spletni strani www.kolektivno-varstvo.sienostaven Obrazec za evidentiranje prikrajšanih naročnikov je dostopen na povezavi: www.kolektivno-varstvo.si/spor-telekomunikacije/#obrazec – VABLJENI k obisku in podpori prizadevanjem VZMD!

Prijavite se