Skip to main content

O nas

VZMD je nevladna organizacija, ki je kot izrecno civilno-družbeno gibanje nastajala spontano, predvsem spričo vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju ter usklajenem delovanju malih delničarjev. Začetki VZMD segajo v leto 2005. V naslednjih letih je VZMD uspešno organiziral in institucionaliziral interese malih delničarjev v številnih gospodarskih družbah, Republiki Sloveniji, Evropski uniji ter širše.

V tem času je VZMD zastopal interese preko 300.000 vlagateljev, uporabnikov finančnih storitev oz. potrošnikov v preko 200 pravnih in pogajalskih postopkih, kot tudi skupnih nastopih v primeru skupinskih prodaj vrednostnih papirjev. Od vsega začetka je VZMD aktiven tudi s podajanjem različnih zakonskih predlogov in pripomb, tako na ravni Slovenije, kot tudi EU. Ob tem si pomaga tudi z aktivnim udejstvovanjem v številnih mednarodnih interesnih združenjih, kot so Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (BETTER FINANCE), Svetovna federacija investitorjev (WFI), Konvencija neodvisnih finančnih svetovalcev (CIFA) itn., kjer je VZMD edini polnopravni član iz Republike Slovenije.

V letu 2021 se je Svet VZMD odločil, da svoje bogate izkušnje pri združevanju posameznikov za zaščito njihovih interesov in premoženja, razširi še na področje množičnega oškodovanja posameznikov in kolektivnega varovanja njihovega položaja. V današnji globalni družbi so posamezniki pogosto na različne načine oškodovani, še posebej s strani multinacionalnih družb, ki kršijo zakonodajo in posegajo v pravice posameznikov.
S svojo ekipo izkušenih strokovnjakov VZMD stalno spremlja dogajanje na slovenskem trgu, odkriva nezakonita postopanja gospodarskih subjektov in nudi ustrezno podporo oškodovancem, kadar je to potrebno.

VZMDlogo2022
Prijavite se