Skip to main content

Telekom Slovenije, d.d., prejel kolektivno odškodninsko tožbo VZMD

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je danes, 23. marca 2023, s strani  Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel kolektivno odškodninsko tožbo, ki jo je zoper družbo vložilo Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD), in sicer zaradi vračila prikrajšanja v ocenjeni višini 122.689.762,25 EUR s pripadki. Hkrati je družba s strani sodišča prejela poziv k odgovoru na tožbo glede obstoja pogojev za odobritev kolektivne odškodninske tožbe. Vtoževani zahtevek naj bi predstavljal prikrajšanje, ki naj bi ga naročniki  družbe utrpeli v obdobju od 1. 1. 2018 do 1. 12. 2022.

Telekom Slovenije, d.d., bo na tožbo odgovoril v zakonitem roku. 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.

Prijavite se