Skip to main content

TELEKOM SLOVENIJE je minuli teden objavil nove Splošne pogoje, s katerim pa – ob nekaterih lepotnih popravkih – žal ohranja širok nabor možnosti za dvigovanje cen brez ustreznih, objektivnih in preverljivih razlogov ter metodologij, zaradi česar je VZMD konec minulega leta zoper družbo vložil kolektivno tožbo v imenu približno 450.000 naročnikov, skupno oškodovanih v ocenjeni višini vsaj 122.689.762,25 €. Neposredno po objavi sprememb so strokovni sodelavci VZMD pripravili PRAVNI PREGLED: www.vzmd.si/images/documents/VZMD_-_Pravni_pregled_sprememb_Splošnih_pogojev_TELEKOM_SLOVENIJE.pdf, kjer med drugim izpostavljajo, da je tovrstna enostranska sprememba pogodbenih pogojev neveljavna in obstoječih naročnikov-potrošnikov ne zavezuje. Veljajo lahko izključno za nove naročnike oz. obstoječe, ki bi podpisali ustrezen aneks, saj si TELEKOM SLOVENIJE v doslej sklenjenih pogodbah ni ustrezno pridržal pravice do enostranske spremembe splošnih pogojev. 

spremenjenih Splošnih pogojih uporabe je TELEKOM SLOVENIJE med drugim spremenil določbe glede enostranskega spreminjanja pogodbenih pogojev, pri čemer so se strokovni sodelavci VZMD osredotočili zlasti na določbe, ki primeroma navajajo nekatere razloge za spremembo cen in hkrati ne izključujejo tudi drugih, nenavedenih. Tako si TELEKOM SLOVENIJE pušča obilico razlogov za dvigovanja cen, ki večinoma ne izhajajo iz objektivnih in preverljivih okoliščin, hkrati pa ne poda nikakršnih metodologij in okvirov, v kakšnem znesku se lahko cena storitve spremeni. Tovrstna ureditev ne zadosti pravnim standardom, ki jih postavlja zakonodaja na področju varstva potrošnikov, in jih je že dodatno tolmačilo tudi Sodišče EU v nekaterih svojih odločitvah. 

V času visoke inflacije si je TELEKOM SLOVENIJE zamislil tudi možnost letne uskladitve cen z indeksom cen življenjskih potrebščin. V tem primeru gre sicer za metodo zviševanja cen, ki naročnikom oz. potrošnikom omogoča že vnaprej predvideti, kakšno utegne biti zvišanje cen, prav tako pa lahko ob samem zvišanju cen – kadar se te uskladijo z indeksom – na razmeroma preprost način preverijo, ali je bilo zvišanje izvršeno skladno z zakonom. »Takšno usklajevanje cen bi lahko v primeru deflacije prineslo tudi znižanje cene, žal pa se po naših ocenah tudi v tem delu skrivajo t.i. »podtaknjenci«, ki nakazujejo predvsem na tendenco dvigovanja cen. Strokovni sodelavci VZMD namreč opozarjajo, da bi bilo protipravno vsakršno zvišanje cen zaradi uskladitve z indeksom, ki bi nastopilo pred pretekom enega leta od sklenitve naročniške pogodbe, saj je nedopustno upoštevati raven inflacije za nazaj tj. pred sklenitvijo pogodbe,« je ob pripravi Pravnega pregleda izpostavil Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Prijavite se