Skip to main content

TELEMACH naročnikom ponuja sklenitev novih naročniških pogodb – VZMD svetuje skrajno previdnost!

V preteklih dneh se je na VZMD obrnilo večje število naročnikov Telemachovih storitev, ki so prejeli sporočilo s strani družbe Telemach, da jim ponujajo bolj ugoden paket ter jih pozivajo k sklenitvi novega naročniškega razmerja s 24-mesečno vezavo.

VZMD na naročnike apelira, da so pri sklepanju novih pogodb skrajno previdni in v celoti preberejo novo naročniško dokumentacijo, vključno s priloženimi splošnimi pogoji poslovanja. Pogosto namreč naročniki lahko dobijo prvi vtis, da je pogodba ugodnejša, zatem pa se lahko na dolgi rok izkaže, da so pogodbeni pogoji v resnici neugodni.

VZMD je že minuli teden potrošnike obvestil, da se Telemach poslužuje nekaterih nezakonitih praks enostranskega zviševanja cen storitev in enostranskega spreminjanja pogodbenih pogojev. Tako na primer obstoječi naročniki, ki so imeli naročniško razmerje sklenjeno še pred 1. 8. 2022 – tj. še preden je Telemach v svojih pogodbenih pogojih določil t.i. »indeksacijsko klavzulo« – niso dolžni sprejeti novih splošnih pogojev, ki vsebujejo tovrstno klavzulo, in lahko še naprej vztrajajo pri svojih starih pogodbenih pogojih. Kot je VZMD obsežno pojasnil tudi v kolektivni tožbi z začetka leta (VIDEO: https://youtu.be/itxmtIdHpK8), je nezakonita tudi vsakršna poslovna praksa, ki potrošnike zavaja, da se šteje, da so nove pogodbene pogoje sprejeli, če v določenem roku ne odstopijo od obstoječe naročniške pogodbe.

Pri naročnikih, ki so sklenili naročniške pogodbe pred 1. 8. 2022, je pomembna tudi okoliščina, da je tedaj Telemach v svojih splošnih pogojih poslovanja uporabljal nepoštene pogodbene pogoje in si je na nezakonit način pridržal pravico do enostranskega zviševanja cene naročnine. V praksi to pomeni, da so naročniki upravičeni in dolžni plačevati zgolj ceno, ki je veljala od sklenitvi naročniškega razmerja, vsa poznejša zvišanja pa so nezakonita in kot taka brezpredmetna. Ravno razliko med osnovno ceno in nezakonito zvišano ceno uveljavlja VZMD za račun naročnikov v kolektivni tožbi.

Vsem obstoječim in novim naročnikom zato v VZMD svetujejo, da podrobno preberejo celotno pogodbeno dokumentacijo in si sami ustvarijo mnenje, ali je ponujena naročniška pogodba na dolgi rok in vrsto potreb dejansko  bolj ugodna!

Prijavite se