Skip to main content

TELEMACH ponovno zvišuje cene – pa so dvigi zakoniti?!

Telemach Slovenija d.o.o. je dne 26. 6. 2023 objavil na svoji spletni strani obvestilo, s katerim je med drugim svoje naročnike obvestil, da s 1. 8. 2023 usklajuje mesečno naročnino z rastjo cen življenjskih potrebščin, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS, po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto, in sicer največ do višine 8,4%. Telemach navaja, da povprečna podražitev pri mobilnih storitvah znaša 5%, pri fiksnih storitvah pa 2%. Več informacij o tem, kateri paketi se podražijo, je dostopnih na tej povezavi.

V VZMD smo, skupaj z našimi strokovnimi sodelavci, analizirali zakonitost zvišanja cen pri Telemach Slovenija, pri čemer ugotavljamo sledeče. Telemach Slovenja je z dnem 1. 9. 2022 svoje naročnike obvestil, da v svoje splošne pogoje vstavlja novo določbo, ki ureja, da lahko Telemach – poleg sprememb cen iz poslovnih razlogov – enkrat letno cene uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. Hkrati pa je Telemach določil, da imajo naročniki pravico pisno odpovedati naročniško pogodbo brez odpovednega roka, stroškov in kazni, zgolj pod pogojem, če indeksacija povzroči »znatno zvišanje cen«.

Opisana določba glede indeksacije in zvišanje cen v skladu z navedeno določbo je nezakonito iz več vidikov, in sicer:

  1. določba je bila enostransko vsiljena naročnikom, ki so v času spremembe že imeli sklenjeno naročniško razmerje. Kot je VZMD med drugim že pojasnil v svojem dopisu Telekomu Slovenije, so lahko tovrstne spremembe splošnih pogojev, ki posegajo v bistvene določbe, za obstoječe naročnike zavezujoče zgolj ob dejstvu sklenitve nove naročniške pogodbe oziroma aneksa k obstoječim naročniškim pogodbam. Dvig cen, ki nastopi s 1. 8. 2023, tako ne bi smel zadevati tudi naročnikov, ki so imeli naročniško razmerje sklenjeno skladno s splošnimi pogoji, ki so veljali pred spremembo splošnih pogojev z dne 1. 9. 2022, in je torej v tem delu nezakonit.

  1. Zvišanje cen s 1. 8. 2023 pa je nezakonito pri vseh naročnikih, ki so naročniške pogodbe sklenili manj kot leto dni pred dvigom cen. Namreč, skladno z določbo o indeksaciji Telemacha se cena uskladi z rastjo cen v predhodnih 12 mesecih. Tako je nedopustno, da se pri naročnikih, pri katerih še ni preteklo eno leto od dneva sklenitve naročniške pogodbe, upošteva stanje za nazaj, tj. pred sklenitvijo pogodbe, saj mora operater pri sklepanju naročniških pogodb ravnati skrbno in z naročniki skleniti pogodbo po ceni, ki upošteva vse relevantne okoliščine v danem trenutku. Glede na to, da je bila klavzula o indeksaciji uveljavljena šele 1.9.2022, od tedaj še ni preteklo eno leto, zato nihče izmed novih naročnikov ne bi smel biti podvržen zvišanju cen.

  1. Določba uporablja nejasen termin »znatno zvišanje cen«, katerega interpretacija je, vsaj sodeč po objavi z dne 26. 6. 2023, v popolni domeni Telemacha. Namreč, kljub temu, da se je vsaj en izmed paketov zvišal za 8,4%, je očitno Telemach presodil, da to ni znatno povečanje in naročnikom ni ponudil možnost odstopa od pogodbe po 192. členu ZEKom-2. Upoštevaje določbo 22. člena ZVPot-1, se nejasne pogodbene določbe razlaga v korist potrošnika, zato bi bilo treba zvišanje cen šteti kot znatno in vsem naročnikom, ki so bili podvrženi zvišanju cen, ponuditi možnost odstopa od pogodbe v skladu z določili 192. člena ZEKom-2.

  1. In še: Telemach še naprej v svojih splošnih pogojih poslovanja ohranja določbo, da lahko cene kadarkoli enostransko zviša, če to izhaja iz poslovnih razlogov. Kot je VZMD že obširno pojasnil v tožbi zoper Telemach, z dne 20. 1. 2023, je tovrsten način enostranskega zvišanja cen nezakonit.

Iz navedenega lahko sklenemo, da Telemach še nadalje krši potrošniško zakonodajo in postavlja svoje gospodarske cilje pred pravice njegovih naročnikov. Vsi naročniki, ki so bili podvrženi zvišanju cen, pa imajo tako – zaradi enega izmed zgoraj navedenih razlogov, ki utemeljujejo nezakonitost zvišanja cen – pravico, da še nadalje plačujejo naročnino, ki jim velja sedaj.

V pričetku naslednjega tedna bo VZMD z opisanimi kršitvami seznanil tudi Telemach Slovenija in ga pozval, da napovedani dvig cen prekliče.

Prijavite se