Skip to main content

Uporabljati se je začela direktiva (EU) 2020/1828 – kaj to pomeni za slovenske potrošnike?

Z današnjim dnem, 25. junijem 2023, se začne uporabljati direktiva (EU) 2020/1828 o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov. Namen  direktive je zagotoviti, da je potrošnikom v vseh državah članicah na voljo, tako na nacionalni ravni kot na ravni Unije, vsaj en učinkovit in uspešen postopkovni mehanizem za zastopniške tožbe za opustitvene ukrepe in ukrepe za povrnitev škode.

Čeprav se je direktiva začela z današnjim dnem uporabljati, pa velik del držav članic EU v svoj pravni red še ni prenesel direktive, med slednje sodi tudi Slovenija. Za države članice predstavlja implementacije direktive velik izziv, še zlasti za tiste, ki imajo že sprejeto zakonodajo na področju kolektivnega varstva, kot jo ima Slovenija z Zakonom o kolektivnem varstvu (ZKolT). Za Slovenijo implementacija, čeprav je le-ta zahtevna, predstavlja odlično priložnost, da se postopek kolektivnega varstva izboljša in se naslovijo vprašanja, ki so se pojavila tekom uporabe ZKolT.

O tem kako bi bilo direktivo najbolj učinkovito in smiselno implementirati v slovenski pravni red je v slovenski akademski stroki potekala že obsežna razprava, plod katere je med drugim študija projektne skupine Inštituta za primerjalno pravo, ki je pod vodstvom dr. Ane Vlahek pripravila celovit pregled slovenske ureditve kolektivnega varstva in analizo implementacije direktive. Celotna študija je dostopna na tej povezavi.

Kako torej začetek uporabe direktive 2020/1828 vpliva na slovenske potrošnike?

Direktiva je pravni akt, ki se po svoji naravi načeloma ne more neposredno uporabljati, ampak jo morajo države članice ustrezno prenesti (implementirati) v svojo zakonodajo. Samo dejstvo, da je nastopil trenutek uporabe direktive 2020/1828 torej za slovenske potrošnike ničesar ne spremeni in se bo za kolektivno varstvo potrošnikov še naprej uporabljal ZKolT, dokler ne bo direktiva ustrezno implementirana.

Pomembno je tudi, da se bo direktiva 2020/1828 uporabljala zgolj za kršitve, ki bodo nastopile po 25. juniju 2023. Torej kolektivni sodni postopki, ki so bili začeti na podlagi ZKolT, se bodo tudi zaključili na podlagi omenjenega zakona, ne glede na to ali bo Slovenija v vmesnem času v pravni red prenesla direktivo 2020/1828.

Kdaj bo Slovenija direktivo 2020/1828 implementirala v svoj pravni red?

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), ki je trenutno  v strokovnem usklajevanju. Na tej točki je še težko napovedati kdaj bi lahko novela stopila v veljavo in kakšna bo njena dokončna vsebina, vsekakor pa vas bo VZMD ažurno obveščal o vseh pomembnih zakonodajnih spremembah.

Prijavite se