Skip to main content

Uporabni nasvet: Kako veljavno odstopiti od naročniške pogodbe za telekomunikacije storitve zaradi spremembe in prestopiti k drugemu operaterju?

VZMD je v pozivih telekomunikacijskim operaterjem in sporočilih javnosti ter navsezadnje v kolektivnih tožbah, vloženih zoper Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2, že večkrat poudaril, da je nezakonita praksa operaterjev, ki pogosto enostransko spreminjajo ceno storitve, ne da bi bili vnaprej določeni razlogi, kdaj se lahko spremeni cena in po kakšni metodologiji.

Čeprav je velik delež zvišanj cen naročniških paketov neveljaven, zaznavamo, da se naročniki preprosto ne želite ukvarjati s pravnimi vprašanji glede veljavnosti zvišanj in zgolj želite odstopiti od naročniške pogodbe. Operaterji namreč skladno s 192. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) naročnike, kadar imajo ti pravico odstopiti od pogodbe zaradi spremembe, o tem obvestijo preko elektronskih komunikacijskih sredstev.

Primer obvestila:

»Naročniki, na katere se spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti.«

V primeru, da se sprememba nanaša na vas, lahko pravico do odstopa uveljavite z enostavnim dopisom operaterju, v katerem navedete številko naročniške pogodbe in operaterja seznanite, da odstopate od dotične naročniške pogodbe zaradi tega, ker se ne strinjate s spremembami, ki jih je enostransko uveljavil operater.

V praksi pa se je že večkrat izkazalo, da imajo naročniki težave z uveljavljanjem pravice do odstopa, kadar želijo hkrati prestopiti k drugemu operaterju in se pogosto pripeti, da jim stari operater pošlje račun, ki lahko znaša tudi več sto evrov in predstavlja strošek zaradi predčasnega odstopa od naročniške pogodbe.

V nadaljevanju vam podajamo nekatere koristne nasvete, kako se izogniti nepotrebnim preglavicam in učinkovito prestopiti k drugemu operaterju, ne da bi vas prejšnji operater bremenil s stroški zaradi predčasnega odstopa od pogodbe.

  1. Najprej preverite, ali se sprememba res nanaša na vas in ali je sprememba taka, da imate pravico do odstopa od pogodbe po 192. členu ZEKom-2. V primeru dvoma se obrnite z vprašanjem na svojega operaterja (zaradi sledljivosti priporočamo pisno komunikacijo).

  1. Izberite novega operaterja, vendar z njim še ne sklenite naročniške pogodbe. Pomembno je, da novega operaterja seznanite s tem (zaradi sledljivosti priporočamo pisno), da pri starem operaterju odstopate od pogodbe zaradi sprememb v skladu s 192. členom ZEKom-2.

  1. Takoj po tem, ko izberete novega operaterja (še pred podpisom naročniške pogodbe z novim operaterjem, vendar znotraj 60-dnevnega roka za odpoved), naslovite na uradni elektronski naslov svojega starega operaterja dopis, v katerem operaterja obvestite, da odstopate od naročniške pogodbe zaradi tega, ker se ne strinjate s spremembami, ki jih je uveljavil operater. Hkrati v dopisu pripišite, da boste uredili prenos telekomunikacijskih storitev k novemu operaterju, ki ga boste tudi pooblastili.

Po izkušnjah iz prakse je zgoraj opisani način najboljši za ureditev prehoda k novemu operaterju, kadar gre za predčasen odstop od pogodbe zaradi sprememb, ki jih je uveljavil operater. Opozarjamo, da se vam lahko zaradi neusklajene poslovne prakse, kljub temu pripeti, da boste krajši čas ostali brez telekomunikacijskih storitev.

V izogib vsakršnemu dvomu na koncu ponovno poudarjamo, da je enostransko zvišanje naročnine, ne da bi bili v naročniški pogodbi vnaprej določeni razlogi, kdaj se lahko spremeni cena in po kakšni metodologiji, neveljavno. Dejstva, da gre za neveljavno zvišanje, ne spremeni niti okoliščina, da vam operater ponudi možnost odstopa od pogodbe skladno s 192. členom ZEKom-2. Ker pa operaterji še naprej brezbrižno kršijo zakonodajo, obstaja velika verjetnost, da boste morali naročniki, ki se boste spremembi zoperstavili, svoje pravice uveljavljati v sodnem postopku.

Prijavite se