Skip to main content

Zadeva C-520/21: Nova odločitev Sodišča EU glede nepoštenih pogojev v potrošniških pogodbah ponovno v prid potrošnikom

Odločitev

Iz odločitve Sodišča EU v zadevi C-520/21 dne 19. junija 2023 izhaja, da imajo potrošniki v okviru razglasitve ničnosti celotne pogodbe o hipotekarnem kreditu zaradi nepoštenih pogojev pravico od banke zahtevati nadomestilo, ki presega vračilo nakazanih mesečnih obrokov in stroškov, plačanih iz naslova izpolnitve te pogodbe, ter plačilo zamudnih obresti, medtem ko banka nima pravice zahtevati nadomestila, ki presega vračilo kapitala, izplačanega iz naslova izpolnitve te pogodbe, in plačila zamudnih obresti.

Iz obrazložitve

Kot navaja sodišče, mora biti posledica sodne ugotovitve nepoštenosti pogodbenega pogoja načeloma to, da se ponovno vzpostavi pravni in dejanski položaj potrošnika, v kakršnem bi potrošnik bil, če tega pogoja ne bi bilo, zlasti z določitvijo pravice do vračila ugodnosti, ki jih je prodajalec ali ponudnik na podlagi navedenega nepoštenega pogoja neupravičeno pridobil v njegovo škodo.

Kot pomembna cilja Direktive 93/13 je sodišče izpostavilo tako odvračanje prodajalcev ali ponudnikov od uporabe nepoštenih pogojev v potrošniških pogodbah, kot tudi učinkovitost varstva, ki jo potrošnikom zagotavlja direktiva in ki ne sme biti ogrožena. Nesprejemljivo je, da bi stranka imela gospodarske koristi zaradi svojega nezakonitega ravnanja, kot tudi, da bi ji bilo treba povrniti škodo, povzročeno s takim ravnanjem, ciljev direktive medtem pa ponudniki ne morejo zaobiti niti iz razloga ohranitve stabilnosti finančnih trgov.

Pomen, ki presega okvire konkretne zadeve

Čeprav gre primarno za odločitev glede nepoštenosti pogodbenih pogojev kreditnih institucij, predmetna odločba s svojo utemeljitvijo nedvomno presega zgolj te okvire. Predvsem je ključen pomen, ki ga sodišče pripisuje odvračalnemu učinku ter učinkovitosti varstva, saj to za korporativnega ponudnika pomeni težjo zahtevo, kot zgolj uveljavitev poštenih pogojev namesto nepoštenih ‘za nazaj’, predstavlja lahko celo izgubo. Dejstvo, da je sodišče kot neupoštevnega zavrnilo celo argument stabilnosti finančnih trgov, ki sicer velja za enega od argumentov železnega repertoarja korporacij, nas še dodatno podpira v našem prepričanju glede zavzemanja za pravice potrošnikov.

Prijavite se