Skip to main content

SDH predlagal stečaj T-2: ali to vpliva na kolektivne tožbe VZMD?

23. aprila 2024

V začetku aprila 2024 je bilo javnosti preko medijev sporočeno, da je Slovenski državni holding, d.d. (SDH), v vlogi upnika predlagal začetek stečaja nad družbo T-2 d.o.o. S tem je bil sprožen predhodni postopek zaradi insolventnosti, v okviru katerega bo sodišče šele odločalo o izpolnjenosti pogojev za začetek postopka stečaja. V T-2 predlog SDH označujejo kot neutemljen in nezakonit, omenjajo tudi možnost odškodninske tožbe.

Potek predhodnega postopka ni javen in je odvisen od nadaljnjih korakov, tako dolžnika T-2, kot tudi predlagatelja SDH, o začetku stečajnega postopka pa bo sodišče odločilo s sklepom.

Naj spomnimo, da se je T-2 v insolvenčnih postopkih – tako stečajnih postopkih, kot postopkih prisilne poravanave – že znašel tudi v preteklosti, in sicer v letih od 2012 do 2015, a to ni zaznavno vplivalo na zagotavljanje njegovih storitev na uporabnike.

Ali bo morebitni sodni sklep o začetku stečajnega postopka vplival na veljavne pogodbe z naročniki?

Na podlagi preteklih izkušenj večjega vpliva kratkoročno ne pričakujemo, saj je skupni interes, tako upnikov, kot lastnikov T-2, da slednji ohranja naročniško bazo, kar je mogoče le ob nadaljnjem zagotavljanju elektronskih komunikacijskih storitev vsem naročnikom.

V primeru začetka stečajnega postopka bi bilo – glede nadaljnjega poslovanja – sicer največjega pomena stališče stečajnega upravitelja, vendar si ne predstavljamo, da se stečajni upravitelj ne bi zavzel za nadaljnje poslovanje, če T-2 iz tekočega poslovanja ustvarja pozitivni izid ter ga bremenijo le pretekli dolgovi (drugače pa bi seveda lahko bilo, če bi T-2 že iz tekočega poslovanja ustvarjal negativni izid, kar pa iz dostopnih podatkov ne izhaja).

Ali bi morali kot potrošniki (naročniki) v tem trenutku poiskati novega ponudnika telekomunikacijskih storitev?

Ne. Če ste zadovoljni z vsebino storitev, ki vam jih T-2 kot operater elektronskih komunikacij ponuja, v tem trenutku ni treba iskati drugega ponudnika.

Ali predlog stečaja T-2 vpliva na sproženi postopek kolektivnega varstva?

Če bo predlog uspešen in bo stečaj začet, bo stečajni upravitelj oziroma od njega pooblaščeni odvetnik prevzel postopek na strani T-2. Ta sprememba sama po sebi ne pomeni niti tega, da bi prišlo do spremembe T-2 v odnosu do praks, škodljivih za potrošnike, niti tega, da do spremembe ne bi prišlo. Vsekakor pa bo nekdo, ki ni neposredno podrejen trenutni lastniški strukturi, postavljen pred resno dilemo glede nadaljevanja dosedanjih nezakonitih praks.

Ali morajo potrošniki (naročniki) v tem trenutku storiti karkoli drugega?

Ne; vendar pa bo treba v primeru začetka stečajnega postopka v zakonskem roku prijaviti vse terjatve. Seveda bomo v VZMD za to poskrbeli v okviru tega, kar lahko storimo kot tožnik v postopku kolektivnega varstva, vendar je veljavnost teh dejanj nazadnje odvisna od priznanja VZMD, kot reprezentativnega zastopnika oškodovancev.

Zato vas ponovno pozivamo, da podprete prizadevanja VZMD in Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), v okviru kampanje »HALO OPERATER! Bodi fer.« S tem boste pripomogli, da bo sodišče v VZMD prepoznalo reprezentativnega zastopnika oškodovanih potrošnikov ter povečali možnost za odobritev tožbe.

BREZPLAČNA PRIJAVA

 

Prijavite se